Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΒΑΝΟΣΠέθανε και ετάφη στη Μυτιλήνη, το Σαββάτο 21 Σεπτέμβρη, ο εκ Βασιλικών καταγόμενος και επί σειρά ετών δάσκαλος και Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου μας Παρθένης Αλβανός.
 Ο εκλιπών  βρίσκεται στο Σχολείο από 1-9-1956 έως και 1-9-1979),.
Αγάπησε και φρόντισε το σχολείο όσο λίγοι και προσέφερε πολλά σ’  αυτό.
Το 1966 - 1967 κατασκευάζεται το σκεπαστό πρόπυλο και η εξωτερική κλίμακα και γίνεται και η τσιμεντόστρωση της αυλής, με τις προσπάθεια του.
Η νεκρώσιμη ακολουθία του μεταστάντος εψάλη στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου στη Μυτιλήνη.

Ευχόμαστε όπως Κύριος ο Θεός αναπάυσει την ψυχήν αυτού, στη δε οικογένειά του πλούσια την παρηγορίαν Του.